OSLOFJORDEN er landets viktigste rekreasjons-område.

BÅT PÅ OSLOFJORDEN

Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.

Fra lufta ser Oslofjorden ut som en elegant svane, der den strekker sine 107 kilometer fra nord til sør. Fjorden springer ut fra Skagerak ved Færder Fyr, og leder deretter inn til Rådhuskaia i Oslo. Over en million mennesker lever i tilknytning til fjorden, og som Norges 5. lengste er den sentral både for skipstrafikk og beboere i området.

 

Et viktig rekreasjonsområde

Dette er landets viktigste rekreasjonsområde, og man vil fort oppleve at det yrer av liv både til lands og til vanns. Alt fra badegjester, hyttefolk og fritidsbåtentusiaster benytter seg ivrig av fjordens mange øyer, holmer og skjær. Båten er sentral for mange, og både fiske, bading og øyhopping er yndede aktiviteter for mange byfolk. Fotfolket vandrer kanskje heller på en av de mange kyststiene som strekker seg langs begge sider, med overnatting i telt eller en kystledhytte.

I HELE OSLOFJORDEN FINNER DU MANGE ØYER SOM ER VERDT ET BESØK

Øyer som er verdt et besøk

I hele Oslofjorden finner du mange flotte øyer som er verdt et besøk. Kaholmene i Drøbaksundet er  populære reisemål, mest kjent for Oscarsborg festning på den sydlige av øyene. Bilfrie øyer med bosetting er det ikke så mange av, men de mest populære er Veierland ved Tønsberg, og Koster på svenskegrensen. Hovedøya og Gressholmen-Rambergøya, samt Langøyene,

 

Husbergøya og Skjælholmene er også yndede rekreasjonsplasser for både fastboende og turister, i tillegg til store deler av Håøya i Frogn kommune. Bleikøya, Nakholmen, Lindøya og Heggholmen bør også nevnes. Til sammen elleve byer ligger også langs Oslofjordens kyststripe, med mange mindre tettsteder på begge sider. Her finner du informasjon om utvalgte øyer innerst i Oslofjorden.

 

Friluftsliv i Oslofjorden

Friluftsfolket har også mange tilbud både på- og rundt Oslofjorden. Om sommeren hvalfarter turister og byfolk til Osloøyene – seks små øyer innerst i fjorden. Målet er badeplassene,  strandrestaurantene og friluftsliv. De mest ivrige utnytter også nattetimene, og tar meg seg telt ut i sommernatten. Oslofjorden

 

Friluftsråd (OF) har også utviklet et ganske omfattende nett av overnattingssteder i Oslofjorden. Totalt sett er det ca 30 steder som er tilgjengelige for allmennheten. 11 av hyttene ligger på fastlandet, mens resten ligger på øyer av forskjellige størrelser.

Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
  •                                                               

Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.
Med sine mange holmer og skjær er Oslofjorden et paradis for både badegjester, hyttefolk og båtentusiaster. Som båtpassasjer glir man forbi tradisjonsrike øysamfunn, ankrer opp i naturskjønne bukter, og får se fjorden fra sin beste side.